AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện chuyển hóa sau trong dung dịch:  


  Các chất X, Y và màu của dung dịch K2CrO4 lần lượt là:

  • A. KOH, HCl, màu vàng 
  • B. KOH, HCl, màu da cam 
  • C. HCl, KOH, màu da cam 
  • D. HCl, KOH, màu vàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>