AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện chuỗi phản ứng sau :

  Etilen → Rượu etylic→ axit axetic → etyl axetat → Natri axetat 

  Lời giải tham khảo:

  C2H4 + H2O ®  C2H5OH   (mt: H+)

  C2H5OH + O2 ® CH3COOH + H2O (men giấm)

  CH3COOH + C2H5OH  ® CH3COOC2H5 + H2O (đk:  H2SO4,t0 )

  CH3COOC2H5 + NaOH ® CH3COONa + C2H5OH (đk: to)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>