RANDOM
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí riêng biệt sau : C2H4, SO2, Cl2

  Lời giải tham khảo:

  Dùng quỳ tím ẩm cho vào các mẫu thử, làm đỏ quỳ tím ẩm là SO2, mất màu quỳ tím ẩm là Cl2 còn lại là C2H4

  SO2 +H2O → H2SO3

  Cl2 + H2O → HCl +HClO 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA