ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A ở thể khí thu được 13,44 lít khí CO2 ở ĐKTC, 10,8g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết tỷ khối của A so với hidro bằng 28. Viết công thức cấu tạo của A ?

  Lời giải tham khảo:

  Số mol CO2: 13,44/ 22,4 = 0,6 mol ⇒ nC = 0,6 mol

  Số mol H2O: 10,08/ 18 = 0,6 mol ⇒ nH = 1,2 mol

  nC : nH = 0,6:1,2 = 1: 2 ⇒ công thức A có dạng : (CH2)n

  MA = 28.2 = 56 g

  14.n = 56 ⇒ n = 4 Vậy CTPT của A: C4H

  ⇒ 4 CTCT của A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>