AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào: 

  • A. Dung dịch NaOH
  • B. Dung dịch NaCl 
  • C. Nước 
  • D. Dung dịch HCl 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>