AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian làm bài toán (tính theo phút) của  học sinh lớp 7A (ai cũng làm được) được cho ở bảng sau:

  Thời gian (x)

  5

  7

  8

  9

  10

  14

   

  Tần số (n)

  4

  3

  9

  7

  4

  3

  N=30

  a)  Dấu hiệu ở đây là gì?                                  

  b) Tính số trung bình cộng .                           

  c) Tìm mốt của dấu hiệu.  

  Lời giải tham khảo:

  a) Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán.

  b) Số trung bình cộng

  \(\overline X  = \frac{{5.4 + 7.3 + 8.9 + 9.7 + 10.4 + 14.3}}{{30}} = 8,6\)

  c) \(M_0=8\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>