AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Nêu tính chất đường trung tuyến của một tam giác.

    Lời giải tham khảo:

    Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng \(\frac{2}{3}\) độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>