AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm.

  a) Tính độ dài BC.                                                                                              

  b) Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ dài AG.

  Lời giải tham khảo:

  a) Tam giác ABC vuông tại A  theo định lí Pi-ta-go, ta có:

  BC2 = AB2 + AC2

  BC = \(\sqrt {A{B^2} + A{C^2}} \sqrt {{3^2} + {4^2}} =5cm\)

  b) AM là trung tuyến ứng với cạnh BC nên AM = BC : 2 =  2,5 cm.

  Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên \(AG=\frac{2}{3}AM = \frac{5}{3}cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>