AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ sau có CB = CD. Hãy so sánh \(\widehat B\) và \(\widehat A\).     

                                      

  Lời giải tham khảo:

  Vì AC = AD + DC = AD + BC (vì D nằm giữa A và C; và CB = CD).

  Do đó AC > BC \( \Rightarrow \widehat {\rm B} > \widehat {\rm A}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA