YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai đa thức

  P(x) =  4x3 - x2  + 2x + 5;          Q(x) = -4x3  + 2x- 4x - 5.                                        

   a) Tính: A(x) = P(x) + Q(x)

   b) Tính: B(x) = P(x) -  Q(x).

   c) Tìm các nghiệm của đa thức A(x).                    

  Lời giải tham khảo:

             P(x) =  4x3 - x2  + 2x + 5.                                     

             Q(x) = -4x3  + 2x- 4x - 5.                                       

  a) A(x) = P(x) + Q(x) =  x2 - 2x.

  b) B(x) = P(x) – Q(x) =  8x3 - 3 x2 + 6x + 10.

  c) A(x) = x(x – 2) = 0

  Suy ra x = 0 hoặc x = 2  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>