YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  They have taught English in this country for years. 

  • A. English have been taught in this country for years.
  • B. English has been taught in this country for years.
  • C. English has been teaching in this country for years.
  • D. English has been taught them in this country for years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng câu bị động của thì hiện tại hoàn thành

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON