YOMEDIA
NONE
 • Chọn từ hoặc cụm từ ( ứng với A, B, C hoặc D) thích hợp nhất với phần gạch dưới trong câu sau

  Câu hỏi:

  (A detail plan) = _______ for a course of study offered in a school, college.

  • A. category
  • B. curriculum
  • C. education system
  • D. academic year

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Curriculum: kế hoạch chi tiết

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON