YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Schooling is ……………… for all English children from the age of 5 to 16.

  • A. compulsory
  • B. necessary
  • C. voluntary
  • D. essential

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Compulsory: bắt buộc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON