YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

  • A. hai cặp nhân tố di truyền quy định
  • B. hai nhân tố di truyền khác lọai quy định
  • C. một cặp nhân tố di truyền quy định
  • D. một nhân tố di truyền quy định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON