YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng một cặp A - T thì số liên kết hidro sẽ: 

  • A. Tăng 1
  • B. Tăng 2
  • C. Giảm 1
  • D. Giảm 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng một cặp A - T thì số liên kết hidro sé giảm 1. Vì căp G - X có 3 liên kết hidro còn A - T chỉ có 2 liên kết hidro.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 104435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON