ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn cân nặng 152 gam. Khối lượng KCl trong 197 gam X là

  • A. 74,50 gam.   
  • B. 13,75 gam.   
  • C. 122,50 gam.   
  • D. 37,25 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn khối lượng: mO2 = 3 + 197 – 152 = 48 (gam)

  ⇒ nO2= 48/32 = 1,5 (mol)

  2KClO3 to → 2KCl + 3O2 ↑

  ⇒ mKCl = 197 – 1.122,5 = 74,5 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF