AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt phân 100 gam mỗi chất: KClO(xúc tác MnO2); KMnO4; AgNO3; KNO3. Chất tạo ra được lượng oxi lớn nhất là:

  • A. KNO3
  • B. KClO3.
  • C. AgNO3.
  • D. KMnO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  KClO3 khi nhiệt phân sẽ cho lượng oxi lớn nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>