• Câu hỏi:

  Cấu hình electrong của oxi là?

  • A. 1s22s22p5    
  • B. 1s22s22p   
  • C. 1s22s22p63s23p4  
  • D. 1s22s22p63s23p5 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC