• Câu hỏi:

  Liên kết trong phân tử O2 thuộc loại liên kết nào sau đây?

  • A. Cộng hóa trị không phân cực
  • B. Cộng hóa trị phân cực
  • C. Liên kết ion
  • D. Cộng hóa trị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC