AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi parabol \((P): y=x^2-1\) và trục hoành khi quay quanh trục Ox là :

  • A. \(\frac{{7\pi }}{2}\)
  • B. \(\frac{{5\pi }}{2}\)
  • C. \(\frac{8\pi }{3}\)
  • D. \(\frac{{16\pi }}{15}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>