YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The _______ of the volcano was a terrible disaster.

  • A. prediction
  • B. eruption
  • C. cyclone
  • D. shift

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON