YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  A(n)______ is a very heavy fall of snow, usually with a strong wind.

  • A. snowstorm
  • B. earthquake
  • C. volcano
  • D. typhoon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF