• Câu hỏi:

  Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?

  • A. Khai báo mảng của các bản ghi
  • B. Khai báo mảng xâu kí tự
  • C. Khai báo mảng hai chiều
  • D. Khai báo thông qua kiểu mảng đã có

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC