ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?

  • A. Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1
  • B. Có thể xây dựng mảng nhiều chiều
  • C. Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng
  • D. Độ dài tối đa của mảng là 255

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON