ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai?

  • A. var m : array[1..10] of array[0..9] of integer;
  • B. var m : array[1..20,1..40] of real;
  • C. var m : array[1..9;1..9] of integer;
  • D. var m : array[0..10,0..10] of char;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách khai báo trực tiếp biến mảng hai chiều như sau:

              var < tên biến mảng > : array[ kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột ] of < kiểu phần tử >;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF