YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần:

  • A. khai báo một hằng số là số phần tử của mảng
  • B. khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng
  • C. khai báo chỉ số kết thúc của mảng
  • D. không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON