AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?

  • A. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 
  • B. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
  • C. mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];
  • D. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khai báo trực tiếp biến mảng một chiều: var < tên biến mảng >: array [ kiểu chỉ số ] of < kiểu phần tử >;

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>