• Câu hỏi:

  Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho:

  • A. chèn thêm phần tử
  • B. truy cập đến phần tử bất kì
  • C. xóa một phần tử
  • D. chèn thêm phần tử và xóa phần tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC