YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành phần chính của khí thiên nhiên là:

  • A. Metan
  • B. Metan và etilen.
  • C. Metan và axetylen.
  • D. Etylen và axetylen.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí metan.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON