• Câu hỏi:

  Khi chế biến dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng  người ta dùng phương pháp

  • A. Chưng cất dầu mỏ.
  • B. Chưng cất không khí lỏng.
  • C. Chưng cất phân đoạn dầu mỏ.
  • D. Crăckinh dầu mỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC