YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông - Xuân 1974 - 1975 là gì?

  • A. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào.
  • B. Đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mĩ - Ngụy.
  • C. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long.
  • D. Chiến dịch Tây Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON