ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1/1975 quân dân ta ở miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

  • A. Đánh trả địch trong các cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm”.
  • B. Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng.
  • C. Giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long.
  • D. Giải phóng Buôn Ma Thuột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON