ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa ở động vật diễn ra theo hướng nào?

  • A. Tiêu hóa nội bào \(\to \)Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào \(\to \) Tiêu hóa ngoại bào
  • B. Tiêu hóa ngoại bào \(\to \)Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào \(\to \) Tiêu hóa nội bào
  • C. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào \(\to \)Tiêu hóa nội bào \(\to \)Tiêu hóa ngoại bào
  • D. Tiêu hóa nội bào \(\to \)Tiêu hóa ngoại bào\(\to \)Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65853

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF