ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở phép lai giữa ruồi giấm AB \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d}\) và ruồi giấm \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\) cho F1 có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn.Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

  • A. 35%
  • B. 30%
  • C. 40%
  • D. 20%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON