YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự đa dạng của động vật nguyên sinh?

  1. Đa dạng về môi trường sống (sống tự do hay kí sinh).
  2. Cơ quan di chuyển: roi bơi, lông bơi, chân giả...
  3. Có các bào quan khác nhau đảm nhiệm chức năng sống khác nhau.
  4. Hình dạng ổn định.
  5. Dinh dưỡng dị dưỡng.

  • A. 1, 2, 3.
  • B. 1, 2, 3, 4, 5.
  • C. 1, 2, 3, 4.
  • D. 2, 3, 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự đa dạng của động vật nguyên sinh 

  1. Đa dạng về môi trường sống (sống tự do hay kí sinh).
  2. Cơ quan di chuyển: roi bơi, lông bơi, chân giả...
  3. Có các bào quan khác nhau đảm nhiệm chức năng sống khác nhau.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF