ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là sai? 

  • A. Không có khả năng sinh sản vô tính
  • B. Kích thước hiển vi
  • C. Cấu tạo đơn bào 
  • D. Sống trong nước, đất ẩm hoặc trong cơ thể sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật nguyên sinh đều sinh sản bằng hình thức sinh vô tính một số sinh sản bằng cách tiếp hợp.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON