YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là

  • A. có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
  • B. có kích thước hiển vi, đa bào nhưng tất cả các tế bào đều đảm nhiệm mọi chức năng sống giống nhau.
  • C. có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống.
  • D. có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản, đảm nhiệm mọi chức năng sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật nguyên sinh có một số đặc điểm sau:

  • Có kích thước nhỏ, không nhìn thấy bằng mắt thường

  • Cơ thể chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng khác nhau của cơ thể sống.

  • Phần lớn sống dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hoặc tiêu giảm.

  • Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9664

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF