ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng về trùng lỗ? 

  • A. Sống phổ biến ở biển
  • B. Có vỏ bằng đá vôi
  • C. Bắt mồi bằng lông bơi 
  • D. Có ý nghĩa về địa chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trùng lỗ thuộc nhóm trùng amip nên bắt mồi bằng chân giả chứ không phải bằng lông bơi.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON