ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách nuôi cấy trùng roi và trùng giày như thế nào?
  1. Nguyên liệu nuôi là rơm khô, thân và rễ bèo Nhật Bản, cỏ tươi.
  2. Chặt cỏ nguyên liệu thành các đoạn 2-3 cm, cho vào bình có nước mưa (dùng nan găm cho nguyên liệu không nổi lên).
  3. 4-5 ngày có trùng roi và trùng giày.
  4. 4-5 ngày đầu lớp váng có trùng roi.
  5. 5-7 ngày tiếp theo mới có trùng giày.

  • A. 1, 2.
  • B. 1, 2, 4, 5.
  • C. 2.
  • D. 1, 2, 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách nuôi cấy trùng roi và trùng giày:

  • Nguyên liệu nuôi là rơm khô, thân và rễ bèo Nhật Bản, cỏ tươi.
  • Chặt cỏ nguyên liệu thành các đoạn 2-3 cm, cho vào bình có nước mưa (dùng nan găm cho nguyên liệu không nổi lên).
  • 4-5 ngày đầu lớp váng có trùng roi.
  • 5-7 ngày tiếp theo mới có trùng giày.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON