YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số trang tính trên một bảng tính là:

  • A. Chỉ có một trang tính
  • B. Chỉ có ba trang tính
  • C. Có thể có nhiều trang tính
  • D. Có 100 trang tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có thể có nhiều trang tính

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6185

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF