YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:

  • A. Nội dung của ô
  • B. Công thức chứa trong ô
  • C. Nội dung hoặc công thức của ô
  • D. Địa chỉ của ô 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội dung hoặc công thức của ô

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON