YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau em chọn khối đầu tiên và nhấn giữ phím nào?

  • A. Phím Alt
  • B. Phím Ctrl
  • C. Phím Shift
  • D. Tất cả A,B,C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phím Ctrl

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON