YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn các đối tượng trên trang tính bao gồm:

  • A. Chọn một ô hoặc khối các ô
  • B. Chọn một hàng hoặc khối các hàng
  • C. Chọn một cột hoặc khối các cột
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6191

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON