YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:

  • A. -1243
  • B. 12 năm
  • C. 3,457,986
  • D. 1999999999999999999

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số: 12 năm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6188

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON