YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số loài động vật trên Trái Đất là 

  • A. 1 triệu loài
  • B. 1,5 triệu loài
  • C. 2 triệu loài 
  • D. 2,5 triệu loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Động vật phân bố rất rộng rãi trên Trái Đất. Ước tính số loài động vật hiện nay được biết có khoảng 1,5 triệu loài.

  → Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 134564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON