YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số loài động vật trên Trái Đất là 

  • A. 1 triệu loài
  • B. 1,5 triệu loài
  • C. 2 triệu loài 
  • D. 2,5 triệu loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Động vật phân bố rất rộng rãi trên Trái Đất. Ước tính số loài động vật hiện nay được biết có khoảng 1,5 triệu loài.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON