ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của lạc đà thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng là 

  • A. Bướu mỡ
  • B. Có màu lông giống màu cát
  • C. Chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày 
  • D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lạc đà có các đặc điểm thích nghi sống ở môi trường hoang mạc đới nóng: có màu lông giống màu cát để lẩn tránh kẻ thù; có bướu mỡ dày là nơi dự trữ nước; chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày để không bị lún, đệm thịt chống nóng.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON