YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của lạc đà thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng là 

  • A. Bướu mỡ
  • B. Có màu lông giống màu cát
  • C. Chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày 
  • D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lạc đà có các đặc điểm thích nghi sống ở môi trường hoang mạc đới nóng: có màu lông giống màu cát để lẩn tránh kẻ thù; có bướu mỡ dày là nơi dự trữ nước; chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày để không bị lún, đệm thịt chống nóng.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON