YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Sự đa dạng loài được thể hiện ở 

  • A. Số lượng loài
  • B. Sự đa dạng về đặc điểm hình thái của từng loài
  • C. Sự đa dạng về đặc điểm tập tính của từng loài 
  • D. Tất cả các ý trên đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. Sự đa dạng về loài được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và tập tính của từng loài.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON