YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất 

  • A. Đới lạnh
  • B. Hoang mạc đới nóng
  • C. Nhiệt đới khí hậu nóng ẩm 
  • D. Cả a và b đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Môi trường nhiệt đới khí hậu nóng ẩm, giới Thực vật phát triển phong phú, nên điều kiện sống đa dạng, tạo điều kiện cho sự thích nghi đa dạng của nhiều loài, số loài lớn, độ đa dạng cao.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF