AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

  • A.

   Di chuyển bằng cách quăng thân.

  • B. Có khả năng di chuyển rất xa.
  • C. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè.
  • D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>