YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

  • A.

   Di chuyển bằng cách quăng thân.

  • B. Có khả năng di chuyển rất xa.
  • C. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè.
  • D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Động vật đới nóng thường:

  • Di chuyển bằng cách quăng thân.
  • Có khả năng di chuyển rất xa.
  • Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày.

  → Đáp án: C 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON