ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số liệu có ý nghĩa nhất đối với Liên Xô trong quá trình xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) là:

  • A. Đến năm 1970, sản xuất được 115,9 triệu tấn thép
  • B. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh
  • C. Từ năm 1951 đến năm 1975, mức tăng trưởng hàng năm đạt 9,6%
  • D. Đến nửa đầu những năm 70, sản lượng công nghiệp chiếm khoảng 20% của toàn thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON